Regulamin

  1. Czas oczekiwania na kierowce od 15 do 40 minut
  2. Nie świadczymy usług typu „taxi”
  3. Na żądanie wystawiamy rachunek
  4. Przestrzegamy przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz oczekujemy okazania dokumentów pojazdu i ważnego ubezpieczenia OC
  5. Rozliczamy usługę według obowiązującego cennika na podstawie wskazania licznika kilometrów pojazdów klienta
  6. Jesteśmy dostępni od godziny 20 do 6